Jak wypowiedzieć ubezpieczenie AC samochodu?

ubezpieczenia umowa samochodyWedług art. 28 ustawy z 22 maja 2003 roku, umowa ubezpieczenia właścicieli pojazdów zostaje przedłużona na okres dwunastu miesięcy od razu, chyba że zostanie wypowiedziana najpóźniej dzień przed upływem okresu jej obowiązywania. Ma to zabezpieczać tych, którzy zapomnieli o przedłużeniu umowy. Gorzej w przypadku, gdy pamiętano o ubezpieczeniu, ale nową umowę podpisano u innego ubezpieczyciela. Mogą być różne sytuacje, w których właściciel pojazdu ubezpieczony jest u dwóch firm warto dowiedzieć się, jak wypowiedzieć umowę.

Nabyłem samochód i ubezpieczyciela, a wolałbym innego

W przypadku kupna samochodu, sprzedający lub kupujący powinni we wskazanym terminie zawiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy. Nabywca ma takie prawo do trzydziestu dni od zakupu pojazdu. Jeśli żadna ze stron tego nie uczyni, zgodnie z prawem ubezpieczenie jest przedłużane automatycznie. Mimo to nadal można wypowiedzieć umowę. Należy skontaktować się z ubezpieczycielem i teraz trzeba zdać się na jego usposobienie. Niektórzy mogą pójść na ugodę i zaproponować inne ubezpieczenie, inni będą nadal pobierać składkę. W tym pierwszym przypadku jednak i tak należy płacić składkę do dnia rozwiązania umowy. Wtedy okres ubezpieczenia jest krótszy, co zmniejsza wysokość składki.

Sprawdź: https://motoryzacja.interia.pl/artykul-sponsorowany/news-rezygnacja-z-ubezpieczenia-auta-jak-i-kiedy-wypowiedziec-oc,nId,5781735,nId,5781735

Jeśli akurat kończy nam się okres ubezpieczenia, mamy prawo do wypowiedzenia umowy do dnia przed jej wygaśnięcia i musi dokonać tego kupujący, jeśli auto zostało sprzedane. Jednak to sprzedający powiadamia ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu i podaje w miarę możliwości jego dane. Można w ten sposób uniknąć płacenia składki za samochód, który się sprzedało, bo ubezpieczyciel wie, że ma zwrócić się po to do kupującego.

Kilka faktów by być pewnym, że na pewno wypowiedziano umowę

Zgodnie z przepisami, umowę uznaje się za wypowiedzianą z momentem, w którym do ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o chęci jej zakończenia. Ważne, by o tym pamiętać, ponieważ nie wystarczy np. wysłać list, który będzie zawierał datę nadania, będącą ostatnim dniem obowiązywania naszej umowy. List przyjdzie już w nowym okresie ubezpieczenia, bo niepowiadomiony zakład ubezpieczeń automatycznie tę umowę przedłuży. Dlatego najlepiej osobiście powiadomić ubezpieczyciela o woli zakończenia trwania umowy. Należy się upewnić, że otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia lub wysłania takiego wypowiedzenia. Jeżeli wysyłamy je odpowiednio wcześniej pocztą, będzie to potwierdzenie z poczty lub od kuriera. Jeśli doręczamy je osobiście, otrzymamy adnotację agenta ubezpieczeniowego. Dlaczego jest to takie ważne? Może zdarzyć się tak, że nasze wypowiedzenie zawieruszy się u ubezpieczyciela i wtedy jedynym dowodem na złożenie wypowiedzenia będzie nasze potwierdzenie złożenia go.

Podsumowując, przy wypowiedzeniu umowy AC należy pamiętać o kilku rzeczach: jeżeli kupiłeś ubezpieczony samochód, masz prawo w terminie do trzydziestu dni wypowiedzieć umowę, którą zawarł poprzedni właściciel auta. W pozostałych przypadkach umowę można wypowiedzieć dzień przed upływem terminu jej wygaśnięcia.

Osoba wypowiadająca umowę, jak i ubezpieczyciel muszą posiadać dowód wypowiedzenia. Musi ono dotrzeć do zakładu ubezpieczeń przed upływem terminu obowiązywania umowy, dlatego liczy się data doręczenia, a nie nadania.

Wypowiedzenie nie musi zawierać uzasadnienia. Należy wskazać numer umowy, datę jej zawarcia, informacje dotyczące samochodu (np. marka), numer rejestracyjnym i złożyć swój podpis.

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.