Ubezpieczenie AC - wszystko na temat autocasco

Ubezpieczenie AC - co to jest i do czego jest przydatne?

Autocasco (AC) to nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że jeżeli jesteś właścicielem pojazdu możesz wykupić polisę AC i dobrze gdy ją masz ale z drugiej strony nie musisz jej wcale posiadać. To czy dokonasz ubezpieczenia autocasco zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nikt nie może Cię do niego zmusić a ewentualne pretensje Polaka po szkodzie - że nie ubezpieczyłeś auta możesz kierować tylko i wyłącznie do siebie...

Zasady ubezpieczenia AC regulują tworzone przez ubezpieczycieli Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Pamiętaj, że znajomość OWU jest bardzo istotna w przypadku gdy chcemy zakupić dobrowolną polisę AC. Dlatego koniecznie zapoznaj się z treścią wzorca umownego przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Nieznajomość OWU to uchybienie, które bardzo szybko mści się na ubezpieczonym gdy ten przekonany jest, że poniesioną szkodę łatwo zlikwiduje na koszt ubezpieczyciela. Nic bardziej mylnego...

Umowę na ubezpieczenie pojazdu autocasco zawiera się przeważnie na 12 miesięcy, ale czas ten może być krótszy, dopasowany do Twoich potrzeb. Polisa to dokument potwierdzający zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia AC. Jest ona ważna od następnego dnia po zapłaceniu wymaganej składki lub jej raty do zakończenia okresu ubezpieczenia.

Co gdy nie opłacimy raty składki w terminie?

Generalnie nic, o ile uregulujemy zaległą płatność jak najszybciej. Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu Cywilnego o umowie ubezpieczenia, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 roku umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu po nie opłaceniu składki bądź jej raty. Dokładnie mówi o tym wprowadzony art.814 §3 K.C. który stanowi, że rozwiązanie umowy w przypadku zwłoki jest możliwe wyłącznie po wezwaniu klienta do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie – i to tylko wtedy, jeśli taką możliwość przewiduje OWU. Ewidentnie rozwiązanie umowy możliwe jest tylko z inicjatywy ubezpieczyciela, który zamiast tego może zdecydować się na późniejszą windykację należności.

Ważne jest również to, że wysokość rat składki ubezpieczenia AC możesz ustalać sam w zależności od zasobności portfela, nie jest ona narzucona co pozwala na większą elastyczność w spłacie polisy.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy AC?

 • Pamiętaj aby trafnie określić wartość ubezpieczanego pojazdu – sumę ubezpieczenia, udziały własne i sumę jaką potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania.
 • Wymagane jest aby Twój pojazd w chwili ubezpieczenia był wyposażony w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe takie jak autoalarm, blokadę kierownicy itp.
 • Powinieneś znać wszystkie przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania – tzw. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Starannie wybierz wariant ubezpieczenia!!! Każde z towarzystw ubezpieczeniowych posiada kilka opcji ubezpieczenia autocasco do wyboru. To Ty masz być zadowolony i pewny, że wybrałeś najlepszą z dostępnych na rynku opcji ubezpieczenia AC.
 • Upewnij się, że pojazd na pewno ubezpieczony zostanie od stłuczek i kradzieży.

Autocasco w praktyce, popatrzmy na rzeczywistość.

Niemal każdy właściciel nowozakupionego pojazdu decyduje się na AC. Dziwne? Absolutnie nie! Każdy z Nas szuka sposobów aby chronić swoją własność. Szczególnie jeżeli chodzi o pojazdy mechaniczne, które często ulegają kolizjom i kradzieżom. Co w tedy? Usiąść i płakać? Przecież obowiązkowe ubezpieczenie OC nie zawsze pomoże. W takich wypadkach warto mieć AC. Zobaczmy do czego może się przydać autocasco w praktyce?

Kiedy dostaniesz odszkodowanie z wykupionej polisy ubezpieczenia AC?

Gdy:

 • Sam lub nie sam ponosisz winę za uszkodzenie pojazdu czyli żona na parkingu. Większości mężczyzn, dzielących auto ze swoją drugą połową zdarza się to permanentnie. Tu przycierka, tam obcierka, złamane lusterko i inne historie. Wszystko kosztuje - warto mieć AC na potrzeby drobnego remontu lakieru... Żeby nie było: facetom (mężom) zdarza się to równie często:) Ważne!!! Aby dostać ubezpieczenie w tym wypadku musisz wykazać, że byłeś wtedy trzeźwy, miałeś ważny dowód rejestracyjny i prawo jazdy, samochód nie był w tym czasie użyty do popełnienia przestępstwa, lub w przypadku wypadku drogowego nie mogłeś oddalić się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku.
 • Sprawca uszkodzeń nie jest znany, np. zostawiłeś samochód na parkingu i gdy wróciłeś był uszkodzony, nie ma świadków, sprawcy brak czyli nocne eskapady młodocianych.... awanturników Co i raz prasa, telewizja i media internetowe donoszą o kolejnych rozwalonych samochodach na osiedlu/ulicy X w mieście Y. Wracali junacy z dyskoteki, Twój Mercedes stał na drodze? Zabawmy się... Twoim kosztem. Znowu: OC nic nie pomoże. Autocasco ratuje nasz portfel. Pamiętaj jednak aby nie zgłaszać szkody z AC jeśli jej wartość nie przekracza 1% wartości pojazdu, grozi to utratą cennych zniżek.
 • Twój samochód znajdzie się w środku żywiołu tj. powódź, pożar, wichura i inne nieszczęścia… czyli wiało, padało i auto się roztrzaskało! Ostatnie lata w naszym kraju to coraz większe kataklizmy. Dziś połamane drzewa, uszkodzone linie energetyczne i inne katastrofy w czasie letnich burz już nikogo nie dziwią. A co jeśli Twoje auto stoi na mocno zadrzewionym parkingu? Złamane drzewo, nawet niewielkie, które wyląduje na dachu to poważna szkoda. Zwykłe ubezpieczenie OC tego nie pokryje... Autocasco jak najbardziej.
 • Twój samochód zostanie skradziony czyli szukaj wiatru w polu! (o ile nie zostawiłeś w środku dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu, kluczyków, ubezpieczenia itp.)

Warunki wypłaty odszkodowania. Co powinieneś zrobić aby dostać pieniądze z polisy?

 • Szybko zgłosić szkodę
 • Zgłoszone szkody nie mogą być skutkiem Twojego niedbalstwa czy też wynikać z umyślnej winy ubezpieczonego
 • Pamiętaj, że w przypadku kradzieży auta ubezpieczyciel wymaga przedstawienia wszystkich kompletów kluczyków!!! I tu zaczynają się schody…

Co mogą popsuć kluczyki do samochodu? Czyli kluczyki i ich rola przy ubezpieczeniu AC.

Kluczyki do samochodu, a ubezpieczenie ACOkazuje się, że rola kluczyków do Twojego auta w przypadku ubezpieczenia autocasco jest ogromna i nie można jej lekceważyć. Kluczyki nie służą (jak Ci się dotychczas wydawało) do jeżdżenia autem ale również są towarem przetargowym w Twoich rękach i często decydują o tym, czy uzyskasz należne odszkodowanie. Rola kluczyków jest podkreślana w OWU. Z historii napisanych przez samo życie wynika się, że ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłaty odszkodowania z powodu niezgodności faktycznego stanu posiadanych kluczyków z tym określonym w deklaracji ubezpieczeniowej. I tu Cię mają ;-) Pamiętajcie aby zawsze czytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia!!!!

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na kluczyki?

 • W przypadku gdy stwierdzi brak oryginalności jednego lub większej ilości kluczyków mimo takiej deklaracji we wniosku. Towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują wtedy na uchybienie w postaci braku informacji od właściciela auta o zgubieniu oryginalnych kluczyków.
 • W momencie gdy okazuje się, że kluczyki nie posiadają śladów użytkowania, tzn. są jak nowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe może domniemać, że właściciel posiadał dodatkowo jeszcze jeden komplet kluczyków, których nie zadeklarował we wniosku lub nie przekazał ich ubezpieczycielowi po kradzieży pojazdu.
 • W przypadku gdy ubezpieczający przekazał towarzystwu ubezpieczeniowemu mniejszą liczbę kluczyków niż deklarował to we wniosku, zatem w okresie ubezpieczenia stracił jeden lub więcej kluczyków, o czym nie powiadomił ubezpieczyciela – bardzo brzydko...

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych określa terminy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dlatego należy pamiętać aby zawsze zapoznawać się z OWU danego ubezpieczyciela!!! Z reguły jednak są to zapisy powielane z przepisów zawartych w artykule 817 kodeksu cywilnego. Ubezpieczyciel najczęściej wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie nie uda się określić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności za szkodę albo jej wysokości odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od terminu poznania i wyjaśnienia tych okoliczności. Jeżeli okaże się, że ubezpieczenie nie przysługuje towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do pisemnego poinformowania poszkodowanego wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.

Podsumowując, dobrze jest mieć ubezpieczenie AC lecz aby być w pełni zadowolonym klientem towarzystwa ubezpieczeniowego musisz dokładnie zapoznać się z zasadami ubezpieczenia autocasco i w pełni je zaakceptować. Wyjaśnij z doradcą wszelkie wątpliwości dotyczące zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Bądź świadomy swojego wyboru aby w przyszłości uniknąć rozczarowań związanych z odmową świadczenia.

Dobrze też zapoznać się z cenami i warunkami co najmniej kilku towarzystw - znakomicie nadaje się do tego kalkulator AC.

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.