Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest jednym z nieobowiązkowych ubezpieczeń dostępnych dla kierowców w Polsce. Głównym celem polisy NNW jest zapewnienie świadczenia na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia mającego wpływ na zdrowie lub życie właściciela ubezpieczenia.

Polisa nnw zawierana jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy. Ubezpieczenie tego typu mocy prawnej nabiera w dniu ustalonym w polisie czyli zazwyczaj w dzień po wpłacie pierwszej składki, której wysokość zależna jest od indywidualnych potrzeb każdego kierowcy. Cena za ubezpieczenie NNW jest różna zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, które ją oferują przez co także zakres ochronny polis o tej samej nazwie jest odmienny u różnych ubezpieczycieli. W razie potrzeby z ubezpieczenia można zrezygnować jednak nie później niż po upływie trzydziestu dni od daty podpisania umowy.

Polisa nnw zapewnia ochronę ubezpieczeniową na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie krajów wymienionych w ogólnych warunkach umowy. Świadczenie z ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków wypłacane jest zawsze w polskich nowych złotych bez względu na to, na terenie którego państwa doszło do wypadku.

Zakres ochronny polisy

kraksa na drodzeUbezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zazwyczaj obejmuje ochroną zarówno kierowcę oraz dodatkowo taką liczbę osób jaka podana została w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Zakres ochrony polisy to zarówno zdarzenia mające miejsce podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, jego rozładunku i załadunku a także wszelkich napraw, postoju na poboczu i w garażu oraz oczywiście w czasie jazdy. Dzięki odszkodowaniu NNW jego właściciel może także liczyć na wypłatę świadczenia w wypadku zniszczenia pojazdu przez niespodziewane zdarzenie jak wybuch, pożar czy upadek z wysokości.

Kiedy świadczenie za NNW nie będzie wypłacone

Świadczenie z ubezpieczenia nie zostanie jednak wypłacone jego właścicielowi jeżeli do wypadku lub uszkodzenia doszło w czasie gdy pojazdem kierowała osoba nieupoważniona, osoba bodąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nieposiadająca uprawnień do prowadzenia danego typu pojazdu lub też taka, która prowadząc auto miała na celu popełnienie przestępstwa lub samobójstwa. Na odszkodowanie z polisy NNW nie można liczyć także jeśli liczba osób znajdujących się w pojeździe w czasie zdarzenia przekraczała liczbę podaną w dowodzie rejestracyjnym. Również kierowca, który dostał w czasie jazdy udaru lub zawału mięśnia sercowego nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.