Proama Ubezpieczenia OC AC NNW

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama jest oddziałem Groupama S. A. będącym jednym z największych firm ubezpieczeniowych w Europie. Na rynku polskim pojawiła się w roku 2011 pod nazwą Proama. Nazwa składa się z dwóch członów Pro oznaczającego profesjonalizm oraz Ama będącego skrótem od Assurances Mutuelles Agricoles czyli spółki matki powstałej we Francji w 1900 roku.
Grupa Ama początkowo zajmująca się głównie ubezpieczeniami rolniczymi stopniowo wzbogaciła swoją ofertę o polisy na życie, majątkowe, komunikacyjne i zdrowotne. Największy rozwój firma przeżyła w roku 2002 kiedy to ze swymi usługami weszła na rynki innych krajów europejskich.

Ubezpieczenie OC

Polisa od odpowiedzialności cywilnej Proama chroni kierowców przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim a także pokrywa koszty związane ze zniszczeniem mienia, oraz wyrządzeniem szkód osobowych. W Proama ubezpieczenie OC dostępne jest zawsze jedynie w pakiecie z Zieloną Kartą i Assistance Wypadkowym.

Ubezpieczenie AC

Polisa Autocasco Proama stanowi idealną ochronę ubezpieczeniową w  przypadku kradzieży, uszkodzeń czy szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem  lub osoby trzecie.
Ubezpieczenie AC Proama dostępne jest w pakiecie z OC, Zieloną Kartą oraz Assistance Wypadkowym.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC w Proama

Ubezpieczenie NNW

Polisa od  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Proama  przeznaczona jest dla właściciela pojazdu jak również jego bliskich. Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje szkody  niewynikające z  użytkowania pojazdu. NNW Proama obowiązuje na terytorium Polski oraz w większości krajów leżących w Europie. Suma ubezpieczenia NNW to nawet dwadziesicia tysięcy złotych.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Polisa Super Assistance Proama gwarantuje najlepszą pomoc w razie wypadku, awarii lub utraty pojazdu wskutek  kradzieży. Ubezpieczenie Assistance  działa zawsze, bez względu na odległość zdarzenia od domu ubezpieczonego. Polisa zapewnia samochód zastępczy w przypadku wypadku, kradzieży lub awarii, holowanie samochodu do warsztatu naprawczego lub naprawę na miejscu zdarzenia.

Inne opcje i ubezpieczenia samochodów

  • Ochrona prawna
  • Ubezpieczenie od utraty pracy

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.