InterRisk Ubezpieczenia OC AC NNW

cigna logoInterRisk na polskim rynku rozpoczęło swoją działalność związaną z ubezpieczeniami w roku 1993 jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA, natomiast pierwsza polisa została wystawiona w roku 1994. W roku 1997 akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. W roku 2006 Spółka stała się częścią Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) – stało się to dzięki nowemu akcjonariuszowi - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Europie). 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Dnia 31 lipca 2012 roku została dokonana fuzja dwóch polskich spółek Grupy Vienna Insurance Group: PZM i InterRisk. Towarzystwo obecnie zatrudnia ponad 8000 pracowników etatowych i posiada 61 jednostek terenowych.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC w InterRisk obejmuje wszelkie szkody osobowe (naruszenie czynności organizmu człowieka, których skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) i szkody rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenia mienia). Umowa standardowo zawierana jest na okres jednego roku. Dla swoich klientów towarzystwo przygotowało:

 • zniżki związane z bezszkodową jazdą.

Ubezpieczenie AC

Auto Casco w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk obejmuje zarówno pojazd mechaniczny jak i jego wyposażenie. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu w Polsce bądź na terenie Europy ubezpieczenie AC zapewnia rekompensatę finansową. Dostępne zniżki dla klientów:

 • I grupa – 60% zniżki za 6 lat bezszkodowej jazdy,
 • II grupa – 50% zniżki za 5 lat bezszkodowej jazdy,
 • III grupa – 40% zniżki za 4 lata bezszkodowej jazdy,
 • IV grupa – 30% zniżki za 3 lata bezszkodowej jazdy,
 • V grupa – 20% zniżki 2 lata bezszkodowej jazdy,
 • VI grupa – 10% za 1 rok bezszkodowej jazdy.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC w InterRisk.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie obejmuje ochroną skutki nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, które miały miejsce podczas poruszania się pojazdem po drogach publicznych (włącznie z wsiadaniem i wysiadaniem oraz z chwilowym postojem na trasie). Świadczenie odszkodowawcze wypłacane jest gdy do wypadku doszło na terenie Polski i krajów europejskich. InterRisk wypłaca świadczenia z tytułu:

 • uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci ubezpieczonej osoby wskutek nieszczęśliwego wypadku.

InterRisk zwraca:

 • koszty zawodowego przeszkolenia inwalidów,
 • koszt pogrzebu,
 • koszt zakupu protez i wyrobów medycznych.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Alarmowego. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk. Ubezpieczenie ważne jest na terenie Polski i krajów europejskich, klient może zakupić je w dwóch wariantach:

 • podstawowym,
 • rozszerzonym.

Ochroną objęty może zostać pojazd osobowy, ciężarowo-osobowy, terenowy oraz samochód ciężarowy do 3,5t. Pomoc udzielana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Inne opcje i ubezpieczenia samochodów w InterRisk:

 • Zielona karta,
 • Ochrona prawna.

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.