Nowa strategia biznesowa Generali Polska

on .

1_2_3_4 Strategia – taką nazwę nosi nowa, pięcioletnia strategia kreowania biznesowej wartości, przedstawiona przez Grupę Generali Polska.

Cel strategii: Generali ma być jednym z najdynamiczniej rozwijających się zakładów ubezpieczeń w kraju. Ubezpieczyciel zakłada wzrost sprzedaży poprzez racjonalne wykorzystanie nowych technologii, rozpoznanie nowych warunków ekonomicznych, zwiększenie rentowności i udziałów w rynku – to najważniejsze atrybuty działalności firmy na polskim rynku ubezpieczeń.

Główne założenia strategii Grupy Generali Polska:

 • bardzo dynamiczne tempo rozwoju biznesu,
 • podwojenie udziałów w rynku,
 • kilkukrotny wzrost przypisu składki,
 • dalsze zwielokrotnienie zyskowności.

Generali chce być dla Klientów ubezpieczycielem pierwszego wyboru i stać się liderem polskiego rynku ubezpieczeń, tworząc standardy prostej i skutecznej obsługi korzystając z nowych technologii.

Firmie zależy aby Klienci mieli świadomość, że wszelkie działania ubezpieczyciela ukierunkowane są poprawę jakości i bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Nowa strategia skupia się również na pracownikach firmy. Ukształtowana kultura korporacyjna ma wpłynąć na proces decyzyjny co do podjęcia zatrudnienia w Generali. Ubezpieczyciel chce aby pracownicy mieli poczucie prawidłowego rozwoju zawodowego i satysfkacji z wykonywanej pracy.

W ciągu najbliższych 5 lat działania ubezpieczyciela będą skupione wokół 8 głównych kierunków strategicznych:

 • Rentowność – optymalizacja wyniku technicznego. Dalsza dywersyfikacja struktury portfela produktów.
 • Dystrybucja – Wykorzystanie potencjału sieci wyłącznych i partnerów zewnętrznych. Stworzenie nowych kanałów dystrybucji.
 • Klient – Poprawa satysfakcji Klienta m.in. poprzez nowe podejście do sprzedaży obejmujące wszystkie potrzeby Klienta. Stworzenie jednego Konta Klienta, prostota i wielokanałowość dostępu.
 • Technologia – Mądre wykorzystanie nowych technologii stanowić będzie przewagę konkurencyjną Generali. W pełni elektroniczny proces sprzedaży.
 • Efektywność – Nowe technologie i zmiana starych przyzwyczajeń w organizacji. Optymalizacja i automatyzacja procesów.
 • Produkty – Uproszczenie produktów. Przyjazny i zrozumiały proces sprzedaży.
 • Marka – Wykorzystywanie siły brandu Generali, zakorzenionej w niemal 200-letniej tradycji.
 • Pracownicy – Siłą Generali jest kultura organizacyjna charakteryzująca się otwartą komunikacją i przedsiębiorczością. Kultura zapewniająca wpływ na decyzje, oferująca równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

O nowej strategii Generali wypowiedział się Prezes firmy Artur Olech:

- „Realizując nową Strategię będziemy korzystać z niemal 200-letniego doświadczenia Grupy Generali na świecie i tworzyć wartość firmy działając z rozmysłem i planem. Chcemy szukać szans i pomysłów biznesowych, aby szybciej się rozwijać, lepiej służyć naszym klientom i dostarczać coraz większą wartość wszystkim naszym interesariuszom - począwszy od Klientów, przez pracowników i partnerów biznesowych, na akcjonariuszach skończywszy. W ciągu kilku miesięcy prac nad strategią zdiagnozowaliśmy kilkadziesiąt projektów i inicjatyw biznesowych, z których część już nawet rozpoczęliśmy wdrażać w ostatnich dniach. O najważniejszych z nich będziemy na bieżąco informować wszystkich naszych interesariuszy”

Plany Generali są więc jak widzicie bardzo ambitne, postawione cele (np. “podwojenie udziałów w rynku”) mogą być bardzo ciężkie do zrealizowania. Zwłaszcza w takiej sytuacji rynkowej z jaką mamy do czynienia w Polsce. Na rynku ubezpieczeń (zwłaszcza komunikacyjnych) trwa nieustanna walka o klienta, którą niektórzy wprost nazywają wojną (niezależnie od tego czy toczy się na polu bitwy zwanym “marketing” czy “cena”).

Ciężko spodziewać się, aby w takich okolicznościach Generali, które nie do tej pory nie osiągało najlepszych wyników sprzedażowych (sprawdźcie w raporcie KNF - http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sektor%20ubezpieczen_III_kw_tcm75-33330.pdf - raczej nie ma ich w pierwszej piątce...), nagle stało się liderem rynku.

Firmie życzymy oczywiście osiągnięcia założonych celów, a jeśli chcielibyście jej w tym pomóc zapraszamy do zapoznania się z ofertą Generali.

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.