Jak opłacić ubezpieczenie AC

on .

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Decyzja o jego zakupie należy do właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Polsce. Zasady ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) opracowane i zatwierdzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Umowa AC

Umowę o ubezpieczenie AC zawiera się na 12 miesięcy lub na czas krótszy. Jej zawarcie potwierdza polisa, która obowiązuje od dnia następnego po zapłaceniu składki. Należność opłaca się jednorazowo lub rozkładającubezpieczenie AC na raty. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki. Suma składki uzależniona jest od aktualnej na dzień podpisania umowy wartości samochodu oraz od innych aspektów, należą do nich:

  • miejsce zamieszkania kierowcy;
  • marka, model i wiek samochodu;
  • wiek kierowcy, okres posiadania przez niego prawa jazdy oraz dotychczasowa historia jego polis.

Koszt polisy zależy również od tego czy należność regulujemy jednorazowo czy w ratach. Rata autocasco jest równa od kilku do kilkunastu procent wartości auta na dzień podpisywania ubezpieczenia. Dodatkowo, jeżeli poprosimy o rozłożenie składki na raty, firma doliczy nam ok. 10% wartości składki ubezpieczenia AC. Ważne jest, aby pamiętać, że wartość samochodu jest zmienna w czasie, a uiszczanie składki może obniżyć się nawet o kilkanaście procent rocznie. Musimy jednak pamiętać o terminowym opłacaniu składek AC.

Nieopłacona rata ubezpieczenia AC

Warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia AC, jest data określona, jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż czas opłacenia składki lub pierwszej raty. Jeśli nie zostanie ona opłacona, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy w terminie określonym przez OWU. AC jest ubezpieczeniem dowolnym, a ochrona samochodu w zakresie ubezpieczenia autocasco może się w ogóle nie rozpocząć. Jeśli nie opłacimy składki, a w tym czasie wystąpi szkoda, ubezpieczyciel może nie zgodzić się na przywrócenie ochrony w zakresie AC, do czasu aż pojazd nie będzie sprawny.Przywrócenie ochrony autocasco jest możliwe, wiąże się jednak z dodatkowymi formalnościami (złożenie oświadczenia o braku szkód w okresie, w którym samochód nie był ubezpieczony lub w razie wystąpienia szkody w tym czasie konieczne jest wykonanie dodatkowych oględzin pojazdu).

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.