Kwota od której jest wypłacane ubezpieczenie AC

on .

Kwota ubezpieczenia AC zależy od umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz wartości ubezpieczenia. Jeżeli właściciel samochodu np. wykupił wariant Autocasco Standard, to w umowie istnieje zapis, że ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, jeśli wariant ubezpieczenia nie przekroczył 500 złotych. Jeżeli wartość napraw przekroczy 500 złotych, to wówczas ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie przedstawionych przez właściciela pojazdu faktur.

Cóż to takiego AC?

Wszyscy wiedzą o ubezpieczeniu OC, jednak AC nie jest już tak oczywiste. Ubezpieczenie AC, czyli inaczej nazywane autocasco, to ubezpieczenie dobrowolne dla właścicieli samochodów. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest pojazd użytkowany i zarejestrowany w Polsce. AC chroni wyposażenie pojazdu i rekompensuje wydatki związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu podczas wypadku drogowego. Wypadek spowodowany jest przez ubezpieczonego. Nie jest to jedyna sytuacja – również, gdy ubezpieczony ucierpiał w wyniku kradzieży, wandalizmu, powodzi, pożaru, itp. Autocasco jest drogą polisą, dlatego trzeba wybierać je rozważnie i kierować się przy takim wyborze dokładną znajomością oferty oraz kalkulatorem ubezpieczeniowym.

Co trzeba znać dokładnie?

Dokładnie należy przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Klient musi znać ten dokument przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Dokładny zakres ubezpieczenia AC oraz ryzyka, które nie są objęte umową to podstawowa wiedza oraz wyznacznik decyzji właściciela polisy AC. Właściciel pojazdu musi także znać wysokość składki AC, dane związane ze zgłoszeniem szkody z AC i wypłatą odszkodowania.

Od czego chroni AC?

AC chroni od następstw kolizji drogowej i wypadku, zderzenia z przedmiotami, osobami lub zwierzętami, a także uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie oraz kradzieży samochodu lub jego części (kół, lusterek, wycieraczek). AC jest pomocne także w wypadku uderzenia pioruna w samochód, zalania samochodu przez powódź, lawiny i huraganu. Jeśli zniszczone będą kluczyki do samochodu, to ubezpieczenie AC także pokrywa taką szkodę.

Jak naliczane jest AC?

Na naliczanie AC wpływa wartość pojazdu. Im tańszy samochód, tym suma ubezpieczenia i składka ubezpieczenia są niższe. Najlepiej dopasować zakres i wartość AC do potrzeb.

Wypłata odszkodowania AC

kalkulator ubezpieczenia oc acKwota od której jest wypłacane ubezpieczenie AC jest zróżnicowana. Odszkodowanie AC wypłaca się różnicując szkodę całkowitą i szkodę częściową. Gdy dojdzie do szkody całkowitej, to odszkodowanie równe jest wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania, gdy szkoda jest częściowa, to odszkodowanie jest proporcjonalne do kosztów naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel może ustalić koszty naprawy samochodu przed rozpoczęciem prac naprawczych. Rzeczoznawca wycenia koszty naprawy samochodu. Rzeczoznawca stara się wypłacić jak najniższe odszkodowanie, jednak warto odmówić pierwszej wyceny i poprosić o kolejną, dokładną i realną wycenę. Po ustaleniu kwoty odszkodowania AC trzeba ją zatwierdzić. Do dwóch tygodni od wypadku rzeczoznawca powinien przedstawić poszkodowanemu wycenę. Gdy poszkodowany poprosi o kolejną wycenę, to czas wypłaty odszkodowania przedłuża się, ale nie powinien przekroczyć czterech tygodni.

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.