Benefia Ubezpieczenia OC AC NNW

benTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rynku polskim działa już  od 1999 roku. Wszystkie akcje należące do Benefii znajduje się w posiadaniu Vienna Insurance Group.

Grupa Vienna Insurance działa również na terenie 18 innych krajów. W jej posiadaniu znajdują się działające na terenie polski Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUM S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnŻ S.A Vienna Insurance Group, TU InterRisk S.A., Royal Polska TUnŻ S.A., PZM TU S.A. Vienna Insurance Group oraz FinLife TUnŻ.

Benefia zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń komunikacyjnych jak OC, AC, NNW , Assistance, Zielona Karta, ubezpieczeń ochrony prawnej oraz tak zwanych GAP czyli polis chroniących od strat wynikających ze spadku wartości pojazdu. Głównym kanałem dystrybucji ubezpieczeń Benefia jest kanał direct. Benefia bardzo dba o klientów dlatego wciąż ulepsza swoje usługi by jeszcze lepiej służyły nabywcom.

Ubezpieczenie OC

Polisa OC Benefia to  ubezpieczenie obowiązkowe  dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także właścicieli aut jeszcze nie wprowadzonych do ruchu. OC obejmuje wypadki mające miejsce w Rzeczypospolitej Polskiej jak również na terenach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco Benefia zapewnia ochronę interesu majątkowego w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu wraz z elementami wyposażenia jeśli opłacono odpowiednie składki. Polisa autocasco Benefia działa we wszystkich krajach Europy a także w  Maroku, Tunezji, Izraelu oraz Iranie. Jednakże w  Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i na Ukrainie AC nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu. Wartość polisy odpowiada wartości rynkowej mającego zostać ubezpieczonym pojazdu z dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC w Benefia

Ubezpieczenie NNW

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków Benefia  zapewnia ofiarom wypadku  rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia powłok cielesnych lub utraty zdrowia. Polisa NNW działa na terenie Europy oraz Maroka, Tunezji Izraela a także Iranu. Suma ubezpieczenia jest różna i zależy od konkretnej potrzeby klienta.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Polisa Assistance Benefia gwarantuje pomoc w przypadku awarii lub kolizji. Ubezpieczenie zapewnia następujące usługi: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego, w razie gdy naprawa auta nie może zostać wykonana w dniu wypadku.  W NNW dostępne są usługi dodatkowe takie jak  wynajęcie samochodu zastępczego, nocleg w hotelu lub też kontynuacja podróży innym środkiem lokomocji.

Inne opcje i ubezpieczenia samochodów w Benefia

  • Ochrona prawna
  • GAP

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.