Aviva Ubezpieczenia OC AC NNW

Aviva zwana dawniej Commercial Union działa na terenie 27 krajów zrzeszając łącznie około 40 milionów klientów. Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva na terenie Polski działa już od 2009 roku. W skład grupy Aviva wchodzi sześć spółek są to  Aviva Sp. z o. o.,  Aviva Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA , Aviva Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ,   Aviva Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych są,   Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ,  BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych są. Głównym celem towarzystwa Aviva jest sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez system sprzedaży direct. Ponadto firma sprzedaje także ubezpieczenia na życie, inwestycyjne , majątkowe i zdrowotne.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  zapewnia ochronę każdemu kierowcy, który  poprzez użytkowanie pojazdu w czasie trwania owej ochrony ubezpieczeniowej spowodował powstanie szkody w wyniku poruszania się  tego pojazdu. Ubezpieczenie OC jest ważne na terenie Polski, w krajach Unii Europejskiej oraz Serbii, Chorwacji, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Udając się do tych krajów, kierujący pojazdem nie musi posiadać Zielonej Karty, wystarczy potwierdzenie zawarcia umowy OC.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco  gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia pojazdu   bez względu na to kto ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Autocasco zapewnia ochronę     samochodu i jego wyposażenia, fotelika dla dziecka, wyposażenia dodatkowego o wartości od dwóch do czterech tysięcy złotych. Polisa działa na terytorium Polski oraz innych krajów Europy.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC w Aviva

Ubezpieczenie NNW

Polisa NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu,które są przyczyną trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Polisa może zostać nabyta  wraz z ubezpieczeniem OC lub Autocasco. Suma ubezpieczenia NNW  Aviva wynosi 50 000 zł dla kierowcy a także po 50 000 zł dla każdego z pasażera. W ramach NNW pokrywane są również koszty operacji plastycznych do kwoty tysiąca euro.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Polisa Assistance zapewnia pomoc dla kierowcy i pasażerów w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu. Ten typ polisy nie zapewnia wypłaty świadczenia bezpośrednio do jej właściciela,  lecz organizuje niezbędną pomoc w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Polisa działa na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Europy z pominięciem Rosji. Niezależnie od wariantu Assistance, klientowi zawsze przysługuje wynajem samochodu zastępczego.

Inne opcje i ubezpieczenia samochodów w Aviva

  • Ubezpieczenie szyb
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.