Allianz Ubezpieczenia OC AC NNW

allianzTowarzystwo ubezpieczeniowe Allianz  istnieje w ponad siedemdziesięciu krajach świata. Jego kapitał zakładowy wynosi ponad miliard euro a liczba klientów przekroczyła już osiemdziesiąt milionów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz swoją działalność na rynku polskim rozpoczęło w roku 1998, kiedy to powstała grupa Allianz składająca się ze spółek  TU Allianz Polska S.A oraz TU Allianz Życie Polska. W ciągu kilkunastu lat działalności grupa Allianz rozrosła się i obecnie tworzą ją Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Życie S.A.,TFI Allianz Polska S.A.,  Allianz Bank Polska, PTE Allianz Polska S.A. A także Allianz Direct  odpowiedzialne za bezpośrednią sprzedaż ubezpieczeń.

TU Allianz Życie Polska zajmuje się dystrybucją ubezpieczalń na życie, natomiast  TU Allianz Polska S.A specjalizuje się w sprzedaży polis majątkowych. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A  kieruje działaniami otwartego funduszu emerytalnego

Z usług oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe można skorzystać poprzez tradycyjne formy dystrybucji to jest odwiedzając palcówki towarzystwa lub umawiając się na spotkanie z przedstawicielem lub też poprzez kanały direct.

Ubezpieczenie OC

Polisa odpowiedzialności cywilnej chroni osobę, która kierując pojazdem w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej spowodowała powstanie szkody w wyniku poruszania się owego pojazdu. Do OC dodawany jest pakiet bezpieczeństwa Mini Car Assistance gratis.

Ubezpieczenie AC

Polisa AC w Allianz to pełna ochrona przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia, utraty pojazdu, jego wyposażenia oraz bezpłatna pomoc drogowa dzięki Car Assistance Standard a także porada prawnika. AC  zapewnia ochronę nie tylko na terenie  Polski, ale także Europy z wyjątkiem  Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii a także w krajach basenu Morza Śródziemnego z wyłączeniem Algierii i Libii.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC w Allianz.

Ubezpieczenie NNW

Polisa od  następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy stanowi bardzo dobre uzupełnienie dla pozostałych dostępnych ubezpieczeń komunikacyjnych. AC zapewnia odszkodowanie na wypadek utraty zdrowia lub życia w kolizji drogowej. Do polisy NNW dodawane jest Mini Car Assistance gratis.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Polisa Car Assistance zapewnia całodobowa opiekę. Ubezpieczenie gwarantuje udzielenie kompleksowej pomocy w razie  awarii, kolizji,  kradzieży pojazdu w trakcie podróży po Polsce a także  na terytorium państw Europy z wyłączeniem Ukrainy, Mołdawii i Rosji. Car Assistance zapewnia także pełną  informację, dotyczącą postępowania po wypadku, pozwala również łatwo wybrać najlepszy warsztat, położony najbliżej miejsca kolizji a także uzyskać pojazd zastępczy.

Inne opcje i ubezpieczenia samochodów w Allianz

  • Zielona Karta

ubezpieczenie ac

Ubezpieczenie AC

Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu - warto się ubezpieczyć.

kalkulator OC AC

Kalkulator AC

Kalkulator OC i AC szybko policzy ile zapłacisz za ubezpieczenie.

obliczanie ubezpieczenia

Kalkulacja składki AC

To proste: w kilka minut porównasz ceny na rynku. Policzymy za Ciebie.

statystyki ubezpiezceniowe

Poszukujesz AC?

Dobrze trafiłeś: u nas dowiesz się wszystkiego i sprawdzisz ceny.